Politica de confidențialitate descrie principiile de prelucrare de către noi a informațiilor care Vă privesc, inclusiv datelor cu caracter personal și cookie-urilor.

Informații generale

 1. Prezenta politică se aplică site-ului web, funcționând la adresa URL: workglob.pl.
 2. Operatorul site-ului web și administratorul datelor cu caracter personal este: Work Glob Sp. z o.o., str. Niedziałkowskiego 1, 61-578, Poznań.
 3. Adresa poștei electronice (e-mail) de contact a operatorului: info@workglob.pl
 4. Operatorul este Administratorul datelor Dumneavoastră cu caracter personal în aspectele ce țin de datele oferite în mod voluntar pe site-ul web.
 5. Site-ul web utilizează datele cu caracter personal în următoarele scopuri:
  • Gestionarea solicitărilor prin intermediul formularului.
 6. Site-ul web exercită funcțiile de obținere a informațiilor cu privire la utilizatori și comportamentul acestora în felul următor:
 7. Prin intermediul introducerii voluntare a datelor în formulare, care ulterior sunt introduse în sistemele Operatorului
 8. Prin intermediul stocării cookie-urilor în dispozitivele finale.

Metode selectate de protecție a datelor utilizate de către Operator

 1. Locurile destinate logării și introducerii datelor cu caracter personal sunt protejate la nivelul stratului de transmisie (certificat SSL). Datorită acestui fapt, datele cu caracter personal și datele de conectare introduse pe site-ul web sunt criptate pe computerul utilizatorului și pot fi citite exclusiv pe serverul țintă.
 2. Parolele utilizatorului sunt stocate în forma hash. Funcția hash operează într-o singură direcție – nu este posibilă inversarea operării acesteia, care la moment este un standard modern în domeniul stocării parolelor utilizatorilor.
 3. Operatorul își schimbă periodic parolele administrative.
 4. Un element important al protecției datelor este actualizarea regulată a întregului software utilizat de către Operator în scopul prelucrării datelor cu caracter personal, ceea ce înseamnă, în special, actualizări regulate ale componentelor de programare.

Drepturile Dumneavoastră și informații suplimentare cu privire la modul utilizării datelor cu caracter personal

 1. În unele situații, Administratorul are dreptul de a transfera datele Dumneavoastră cu caracter personal altor destinatari, în cazul în care cele menționate anterior sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor asumate în baza contractului încheiat cu Dumneavoastră sau obligațiilor care îi revin Administratorului. Prezentul se aplică următoarelor grupuri de destinatari:
 2. • angajații și asociații autorizați care utilizează datele în vederea atingerii scopului stabilit al site-ului web
 3. Datele Dumneavoastră cu caracter personal se prelucrează de către Administrator pe parcursul perioadei care nu depășește termenul necesar în scopul efectuării activităților asociate prelucrării datelor, specificate în reglementări separate (de exemplu, cu privire la contabilitate). În ceea ce privește datele de marketing, acestea vor fi prelucrate pentru o perioadă care nu depășește 3 ani.
 4. Aveți dreptul de a solicita de la Administrator:
  • obținerea accesului la datele cu caracter personal, care Vă privesc;
  • rectificarea datelor cu caracter personal;
  • radierea datelor cu caracter personal,
  • restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal;
  • portabilitatea datelor.
 5. Aveți dreptul să Vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal specificate la pct. 3.3 (c) în scopul îndeplinirii (exercitării) intereselor legitime realizate prin intermediul Administratorului, inclusiv profilării, iar dreptul de a Vă opune prelucrării datelor nu va putea fi exercitat în cazul existenței motivelor justificate din punct de vedere legal valabile pentru prelucrare, intereselor imperative (majore), drepturilor și libertăților, în special stabilirii, exercitării sau apărării pretențiilor de revendicare.
 6. Acțiunile Administratorului pot fi contestate la Președintele Biroului pentru protecția datelor cu caracter personal, amplasat la: str. Stawki 2, 00-193 Varșovia.
 7. Oferirea datelor cu caracter personal este voluntară, dar necesară în scopul operării site-ului web.
 8. În aspectele asociate Dumneavoastră, pot fi întreprinse acțiuni constând în luarea automată a deciziilor, inclusiv crearea profilurilor în scopul prestării serviciilor în temeiul contractului încheiat și în scopul desfășurării marketingului direct de către Administrator.
 9. Datele cu caracter personal nu sunt transferate din țări terțe în sensul dispozițiilor privind protecția datelor cu caracter personal. Aceasta înseamnă că nu le expediem în afara Uniunii Europene.

Informații în formulare

 1. Site-ul web colectează informații prezentate în mod voluntar de către utilizator, inclusiv date cu caracter personal, în măsura în care acestea vor fi oferite.
 2. Site-ul web poate salva informații cu privire la parametrii de conectare (marca temporală, adresa IP).
 3. Site-ul web, în unele cazuri, poate salva informații care facilitează legarea datelor din formular cu adresa poștei electronice (e-mail) a utilizatorului care completează formularul. În acest caz, adresa de e-mail a utilizatorului apare în interiorul adresei URL a paginii care conține formularul.
 4. Datele oferite în formular sunt prelucrate în scopul care rezultă din funcția unui formular specific, de exemplu în vederea procesării solicitărilor de servicii sau contactelor comerciale, serviciilor de înregistrare etc. De fiecare dată contextul și descrierea formularului informează în mod evident cu privire la destinația acestuia.

Jurnalele Administratorului

 1. Informații cu privire la comportamentul utilizatorilor pe site-ul web pot face obiectul logării. Aceste date sunt utilizate în scopul administrării site-ul web.

Tehnici de marketing relevante

 1. Operatorul utilizează analiza statistică a traficului site-ului web prin Intermediul Google Analytics (Google Inc. cu sediul în Statele Unite ale Americii). Operatorul nu transferă date cu caracter personal către operatorul prezentului serviciu, ci exclusiv informații anonimizate (cu caracter personal). Serviciul se bazează pe utilizarea cookie-urilor în dispozitivul final al utilizatorului. În ceea ce privește informațiile cu privire la preferințele utilizatorilor, colectate de rețeaua de publicitate Google, utilizatorul poate vizualiza și edita informațiile rezultate din cookie-uri, prin intermediul instrumentului: https://www.google.com/ads/preferences

Informații cu privire la cookie-uri.

 1. Site-ul web utilizează cookie-uri.
 2. Modulele cookie reprezintă date IT, în special fișiere text, care sunt stocate pe dispozitivul final al Utilizatorului site-ului web și sunt destinate utilizării paginilor site-ului web. Cookie-urile conțin, de obicei, denumirea site-ului web de la care provin, ora stocării acestora pe dispozitivul final și un număr unic.
 3. Entitatea care plasează cookie-uri pe dispozitivul final al Utilizatorului site-ului web și obține acces la acestea este operatorul site-ului web.
 4. Cookie-urile sunt utilizate în următoarele scopuri:
 5. menținerea sesiunii utilizatorului site-ului web (după autentificare), datorită căreia nu este necesară reintroducerea login-ului și parolei pe fiecare subpagină a site-ului web de către utilizator;
 6. atingerea obiectivelor stabilite supra în secțiunea „Tehnici de marketing relevante”;
 7. Site-ul web utilizează două tipuri de cookie-uri de bază: „sesiune” (cookie-uri de sesiune) și „persistente” (cookie-uri persistente). Cookie-urile „de sesiune” sunt fișiere temporare care sunt stocate în dispozitivul final al Utilizatorului până la momentul deconectării, părăsirii site-ului web sau dezactivării software-ului (browser-ului web). Cookie-urile „persistente” sunt stocate în dispozitivul final al Utilizatorului pentru perioada specificată în parametrii cookie-urilor sau până la momentul ștergerii acestora de către utilizator.
 8. Software-ul pentru navigarea pe site-uri web (browser web), de obicei, în mod implicit, permite stocarea cookie-urilor pe dispozitivul final al Utilizatorului. Utilizatorii site-ului web pot modifica setările necesare în acest sens. Browser-ul web Vă permite să ștergeți cookie-urile. De asemenea, este posibilă blocarea automată a cookie-urilor. Informații detaliate cu privire la acest subiect pot fi găsite în secțiunea „Ajutor” („Asistență”) sau documentația browser-ului web.
 9. Restricțiile privind utilizarea cookie-urilor pot afecta unele dintre funcționalitățile disponibile pe site-ul web.
 10. Cookie-urile afișate pe dispozitivul final al utilizatorului site-ului web pot fi, de asemenea, utilizate de entitățile care cooperează cu operatorul site-ului web, în special se referă la următoarele companii: Google (Google Inc. cu sediul în Statele Unite ale Americii), Facebook (Facebook Inc. cu sediul în Statele Unite ale Americii), Twitter (Twitter Inc. cu sediul în Statele Unite ale Americii).

Gestionarea cookie-urilor – cum să vă exprimați și retrageți consimțământul (acordul) Dumneavoastră în practică?

 1. În cazul în care utilizatorul nu dorește să primească cookie-uri, acesta poate modifica setările browser-ului. Ținem să menționăm faptul că dezactivarea cookie-urilor necesare poate împiedica desfășurarea corespunzătoare a proceselor de autentificare, securitate, menținerea preferințelor utilizatorilor și, în unele cazuri, poate împiedica utilizarea site-urilor web.
 2. În scopul gestionării setărilor cookie-urilor, selectați browser-ul web pe care îl utilizați din lista prezentată mai jos și urmați instrucțiunile:
  • Edge
  • Internet Explorer
  • Chrome
  • Safari
  • Firefox
  • Opera
  • Android
  • Safari (iOS)
  • Windows Phone