Legalne i długoterminowe
zatrudnienie pracowników
z Europy Wschodniej

Praca dla osób z Ukrainy, Mołdawii i Azji w Polsce oznacza poprawę sytuacji ekonomicznej ich rodzin i stanowi dla nich interesującą perspektywę życiową. Polscy pracodawcy mogą dzięki temu uzupełnić braki kadrowe zmotywowanymi pracownikami z zagranicy.

Skuteczna rekrutacja pracowników z zagranicy

Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców

Utrzymanie załogi przez cały okres zatrudnienia

Zastępowalność
pracowników

Strefa pracownika

W WORK GLOB gramy fair
i mamy jasne zasady działania

Zapewniamy przejrzystość procesu rekrutacji, legalizacji pracy i zatrudnienia oraz wypłaty wynagrodzeń wraz z należnymi podatkami i ubezpieczeniem społecznym.

W WORK GLOB gramy fair
i mamy jasne zasady działania

Brak opłat za rekrutacje

Nikt z naszych pracowników i agentów nie pobiera wynagrodzenia od kandydata do pracy za znalezienie mu pracy czy uczestnictwo w rekrutacji.

Niekaralność

W rekrutacji mogą brać udział tylko kandydaci nie karani, którzy dostarczą nam zaświadczenie o niekaralności.

Doświadczenie

Największe szanse na pracę mają kandydaci, którzy najlepiej wypełniają wymogi doświadczenia zawodowego.

Legalne zatrudnienie

Na umowę zlecenie, umowę o pracę tymczasową i umowę o pracę na czas określony – w zależności od rodzaju pracy oraz czasu jej trwania.

Zakwaterowanie

Staramy się także zaoferować jak najlepszą opiekę naszych rezydentów w trakcie pobytu w Polsce oraz pomoc w sprawach mieszkaniowych i bytowych.

Wynagrodzenie

Dbamy o stałą, comiesięczną wypłatę wynagrodzeń. Jesteśmy w stałym kontakcie z pracownikami i ich pracodawcami.

Work Glob agencja pracy dla cudzoziemców

Szukasz pracowników dla Twojego biznesu? Pomożemy Ci zatrudnić cudzoziemców, zajmiemy się profesjonalną rekrutacją poszczególnych kandydatów.

Blog

Poruszamy tematy związane z rekrutacją, poszukiwaniem zatrudnienia
i tworzeniem przyjaznego miejsca pracy.

Co trzeba wiedzieć o pracy sezonowej?

Co trzeba wiedzieć o pracy sezonowej?

Praca sezonowa dotyczy wybranych branż: głownie związanych z biznesem w branży agro oraz turystyką i hotelarstwem.Pracę sezonową wykonuje się na podstawie zezwolenia typu S wydawanego przez właściwy PUP na maksymalnie 9 miesięcy w roku. Pracownik sezonowy pracuje przez określoną część roku, a praca, którą wykonuje ma charakter tymczasowy i przejściowy. Pracę sezonową można[…]

Praca dla obcokrajowców w Polsce

Praca dla obcokrajowców w Polsce

Z racji tego, że polscy przedsiębiorcy są coraz bardziej otwarci na zatrudnienie cudzoziemca, tym więcej pojawia się ofert pracy dla obcokrajowców. Załatwianie dokumentacji przez pracodawcę nie jest już procesem wydłużonym ani skomplikowanym, a przy kompletowaniu zezwoleń przez potencjalnego pracownika pomaga wiele organizacji oraz agencje pracy tymczasowej. Dzięki temu, że zostały[…]

Rekrutacja pracowników z Ukrainy – dlaczego warto z niej skorzystać?

W Polsce brakuje rąk do pracy. Wielu pracodawców bezskutecznie poszukuje nowych pracowników, przez wiele miesięcy zmagając się z brakami kadrowymi. Bezrobocie jest niskie, a możliwość wyjazdu za granicę kusi wielu rodaków do podjęcia zatrudniania poza miejscem zamieszkania. Jeśli pilnie potrzebujesz nowych pracowników, sprawdź, dlaczego zatrudnianie pracowników z Ukrainy[…]